Kezdőoldal
HírekJövőKönyvProgramCégSuliFalu

Öko-Program

Sajó Károly verseny jubileumi konferencia

2015. június 3-4-5. Győr


Környezet – társadalom – gazdaság - oktatás


FENNTARTHATÓSÁG - közös felelősségünk a Kárpát-medencébenKONFERENCIA
A környezetvédelem a fenntartható fejlődés sarokpontja, amelyben kulcsfontosságú az oktatás, a környezeti nevelés.
A környezetvédelem sokrétű kapcsolati háló által vihető sikerre, amelynek egyik láncszeme a Sajó Károly Kárpát-
medencei környezetvédelmi csapatverseny.
Neves rovartani kutatónk, Győr szülötte, Sajó Károly nevét viselő tanulmányi versenyünk hazai működésének tizenöt,
határon túli működésének tízéves évfordulójához érkeztünk ebben az évben
A jubileum alkalmából konferenciát tart a verseny kiírója és főszervezője, a KŐRIS Nonprofit Kft.
A konferencia emléket állít Sajó Károly természetvédelmi törekvéseinek is, hiszen 110 évvel ezelőtt, 1905-ben jelent meg
azon nagyszabású tanulmánya, amely a természetvédelem egyik alapkövét jelenti hazánkban.


A konferencia céljai:
I. A Sajó verseny hazai és határon túli tapasztalatainak megosztása
II. Szakmai képzés
A konferencián ünnepség keretében elismeréseket adunk át azoknak a pedagógusoknak és támogató szervezeteknek,
amelyek az elmúlt másfél évtizedben kiemelkedő munkát végeztek.
A konferencia az Európai Fenntarthatósági Hét egyik fő eseménye Győrben és a Nyugat-Dunántúlon.


Sajó Károly munkássága
A kiváló entomológus élete elválaszthatatlan a hazai természetvédelmi munka megindulásától,
életműve a mai kor embere számára is előremutató.
Ez a kitűnő szakember szenvedélyesen szerette a természetet.
Éveken át behatóan foglalkozott azokkal a gondokkal, amelyek természetvédelmünkben már akkor megoldásra vártak.
Felemelte szavát a káros vadászszenvedély, a túlhajtott gyűjtések, a tervszerűtlen telepítések ellen.
Cikkeiben megismertette olvasóit a már meglevő észak-amerikai és afrikai nemzeti parkokkal, az európai nemzetek akkori
természetvédelmi intézkedésivel.
Így például részletesen bemutatta a Németország által 1905-ben hozott természetvédelmi törvényeket, amelyek
elsősorban az ő munkásságának hatására születtek meg.
Javaslatot tett azokra a hazai területekre, melyeket az államnak ki kell sajátítania, és felügyelet alá kell helyeznie.
Felkérte a Magyar Természettudományi Társulatot, nyújtson be a törvényhozásban olyan értelmű indítványt, hogy
„nemzeti védett területek”- ként örökre sértetlenek maradjanak természeti kincseink.
A természeti emlékek fenntartása érdekében a Természettudományi Közlönynek, ennek a természetvédelem érdekében
később is oly sokat tett szaklapnak 1905. évi december havi füzetében Sajó Károly írt egy nagyszabású kitűnő tanulmányt,
mely akkor a magyarországi természeti kincsek elhanyagolt sorsa iránt szélesebb körben keltett érdeklődést.

Sajó Károly: Az őstermészet kincseinek megmentése (1905)
Ezen munka a természetvédelem egyik alapkövét jelenti hazánkban, és Sajó Károly ebben a "próféciájában" előre jelzi azt
a természetrombolást, ami még ma is folyik.
Írásában az alábbiak szerint vélekedik a természetvédelemről:
o Az élőlényeket az eredeti környezetükben kell megőrizni.
o A természetvédelmet törvényhozási úton kell megoldani.
o Nemzeti „védkerületeket”kell vásárolni.
o Természetvédelmi őröket kell alkalmazni
o Példamutatásként őrszentmiklósi birtokán kijelölt egy rezervátumot ahol növényeket és rovarokat védett.
"Írásainak hatására az ősi erdőmaradványok egy részének védelmére az Országos Erdészeti Egyesület tett előterjesztést a
földművelésügyi miniszterhez, s a terv kivitelezése érdekében az erdészek együttműködésre kérték fel a Magyar
Természettudományi Társulatot.
Ennek hatására a miniszter felszólította az érdekelt hatóságokat a védelemre érdemes természeti értékek összeírásra.
 A munka sikerrel zárult, s csak ezután 1909-ben születhettek meg hazánk első természetvédelmi rendeletei. "
Kaán Károly: A természeti emlékek fenntartása (A m. kir. Földművelésügyi miniszter 10/1909 sz. kiadványa) amely
ugyancsak fontos szerepet töltött be az említett rendelkezések meghozatalában.
Mindez pedig előkészítője volt az évtizedek múlva (1935) megjelent természetvédelmi törvénynek.


SAJÓ KÁROLY KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETVÉDELMI CSAPATVERSENY KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐ

„ Tanítsátok gyermekeiteket szeretetre, a természet szent szeretetére!


Ha a természet szeretetére megtanítottátok kedveseiteket: sziveikbe ojtottátok ugyanakkor a szabadság és haza szeretetét;
az erénynek, a szépnek és jónak szeretetét is!
Az az anya, aki gyermeke szívébe a természet szeretetét beojtotta, mesés kincsek birodalmával ajándékozta meg szülöttét;
 olyan kincseket ad annak, melyeket az idő vasfoga sem emészthet meg; melyek azt boldogítva kisérendik végig az élet útain. „

Versenyünk rövid története:
1992-1998 iskolai és megyei vetélkedők rendezése a Föld napjához kapcsolódóan.
1998-ban az országban elsőként hirdettünk környezetvédelmi csapatversenyt, amely tematikájával, komplexitásával új
és hiánypótló lett a tanulmányi versenyek sorában.
„ A Győrsági Általános Iskola olyan országos környezetvédelmi verseny meghirdetését kezdeményezte, amely céljaival,
feladataival, szervezési módjával nemcsak a Nemzeti Alaptanterv által megvalósítandó környezeti nevelési
feladatokhoz, hanem az 5-6. évfolyam számára hagyományosan megrendezett Kaán Károly versenyhez is illeszkedik.
Az elgondolás nem idegen a tartalmában megújuló közoktatástól, sőt a környezeti nevelés megvalósítását a minőség
iránti igény fenntartásával segítheti.” (Lehoczky János KOKOSZ elnök, 1998)
2005-től a Kárpát-medencei magyar iskolák bevonásával új, határon túli magyar közoktatást megerősítő programmá
váltunk Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Vajdaságban.
Öt országban van jelen: Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia.
2007-től Győr lett az otthona a Sajó versenynek
2013 Örvendetes előrelépés a verseny történetében az erdész szakma megjelenése a támogatók között. E körből elsőként a
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. csatlakozott rendezvényünkhöz.
2015 Immár a 164 éves múltra visszatekintő Országos Erdészeti Egyesület is hivatalosan a támogatja a versenyt, ami komoly
elismerés számunkra.
Célok:
Komplex ökológiai szemlélet kialakítása, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése.
Elengedhetetlen, hogy a fiatal korosztály legyen fogékony, tenni akaró és elkötelezett a fenntarthatóság iránti közös
felelősségben, rendelkezzen ökológiai fegyelemmel, s alakuljon ki bennük az ehhez szükséges felelős viselkedés,
ökológiai szemlélet.
A tanulók életvitele, magatartása segítse a természet fennmaradását, a társadalmak fenntartható fejlődését.
Tehetségfejlesztés, természettudományos pályaorientáció
Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése
Szakmai szervezetek közötti együttműködés fejlesztése, hálózatépítés
A magyar identitás megerősítése, a magyar nyelv ápolása, megőrzése

PROGRAM
MEGNYITÓ
Időpont:2015. június 04. csütörtök 10.00 óra
Helyszín: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Zechmeister-terem
9021 Győr, Városház tér 1.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében megnyitóbeszédet mond
Borsi Róbert önkormányzati képviselő
Ünnepi beszédet mond és a szakmai programot megnyitja
Kozák Gábor igazgató-helyettes
Fertő-Hanság-Nemzeti Park Igazgatóság
11.00 Koszorúzás Radó-sziget Sajó Károly emlékműDÍJKIOSZTÓ
Időpont:2015. június 05. péntek 17.00 óra
Helyszín:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Zechmeister-terem
9021 Győr, Városház tér 1.
Győr Megyei Jogú Várost képviseli és Győr város különdíját átadja
Borsi Róbert önkormányzati képviselő
Ünnepi beszédet mond és a szakmai programot zárja
Lomniczi Gergely főtitkár Országos Erdészeti Egyesület
TEREPGYAKORLAT
A terepgyakorlatot a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén tartjuk.
SZAKMAI NAP
A döntő írásbeli fordulója alatt szakmai továbbképzést tartunk a felkészítő pedagógusoknak és az érdeklődőknek.
Ezt követően kerül sor a szóbeli kiselőadások meghallgatására és értékelésre.


A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a kitöltött és aláírt Jelentkezési lap megküldésével lehet, az info@korisnonprofit.hu címre, 2015.
május 22-ig. Információ: www.korisnonprofit.hu/aktuális menüpont alatt.
Bízva megtisztelő részvételében, várjuk szeretettel!
Kérdései, kérései esetén, kérem, forduljon hozzánk bizalommal!
Kontakt: info@korisnonprofit.hu, +36-20-9415-365


Környezetvédelmi szervezetek

Ezen az oldalon megtalálja a környezetvédelmi szervezeteket elérhetőségekkel.

Közérdekű zöldinformációk
Veszélyes hulladékok begyűjtése

Az alábbi címeken a lakosság díjmentesen leadhatja a következő veszélyes hulladékokat...

GreenPortal - Zöld tanácsok, események, termékek és érdekességek gyűjtőhelye.

Együtt Európáért

HírekJövőKönyvProgramCégSuliFalu
ImpresszumMediaajanlat